αποχαιρετάω

(προωθήθηκε από αποχαιρετώ)
Μεταφράσεις

αποχαιρετάω

(apoçere'tao)

αποχαιρετώ

(apoçere'to)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
χαιρετάω φεύγοντας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close