αποχωρισμός

Μεταφράσεις

αποχωρισμός

departureséparationразделениеseparación分離separazioneההפרדה分离scheidingTrennung분리แยกseparaçãoseparation分離 (apoxori'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
χωρισμός ένας σκληρός αποχωρισμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close