αποχωρώ

Μεταφράσεις

αποχωρώ

zurücktreten, aussteigenresign, retire, withdraw, opt outalejarse, retirarse, excluirse, pasar dese retirer, se désengagerabbandonare, ritirarsi, rinunciarea se retrageيَرْفُضُ الْاِشْتِرَاكَ فِيrozhodnout se k neúčastitrække sig ud afjättäytyä poispovući se・・・から脱退する손을 떼다niet meer meedoentrekke (seg)zdecydować inaczejabandonar, optar por não participarотказыватьсяdra sig urเลือกที่จะไม่เกี่ยวข้องด้วยçekilmekkhông tham gia vào决定退出 (apoxo'ro)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
φεύγω αποχωρώ από ομάδα αποχωρώ από δουλειά
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close