αποψύχω

Μεταφράσεις

αποψύχω

defrost

αποψύχω

dégivrer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close