απράζω

Μεταφράσεις

απράζω

хватить

απράζω

seize
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close