απρεπής

(προωθήθηκε από απρεπές)
Μεταφράσεις

απρεπής

(apre'pis) αρσενικό-θηλυκό

απρεπές

improper (apre'pes) ουδέτερο
επίθετο
αγενής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close