απρογράμμιστος

Μεταφράσεις

απρογράμμιστος

desultory
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close