απρογραμμάτιστος

(προωθήθηκε από απρογραμμάτιστη)
Μεταφράσεις

απρογραμμάτιστος


απρογραμμάτιστη

(aproɣra'matisti)

απρογραμμάτιστο

(aproɣra'matisto)
επίθετο
που δεν έχει προγραμματιστεί ή προβλεφθεί απρογραμμάτιστη διακοπή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close