απροσδόκητoς

Μεταφράσεις

απροσδόκητoς

unexpected
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close