απρόθυμος

Μεταφράσεις

απρόθυμος

unwilling, reluctant

απρόθυμος

مـُمَانِع

απρόθυμος

neochotný

απρόθυμος

modvillig

απρόθυμος

widerwillig

απρόθυμος

reacio

απρόθυμος

vastahakoinen

απρόθυμος

réticent

απρόθυμος

nesklon

απρόθυμος

riluttante

απρόθυμος

いやいやながらの

απρόθυμος

마음이 내키지 않는

απρόθυμος

onwillig

απρόθυμος

motvillig

απρόθυμος

niechętny

απρόθυμος

relutante

απρόθυμος

неохотный

απρόθυμος

motvillig

απρόθυμος

ไม่เต็มใจ

απρόθυμος

gönülsüz

απρόθυμος

miễn cưỡng

απρόθυμος

勉强的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close