απρόσεχτος

Μεταφράσεις

απρόσεχτος

inattentif
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close