απτός

Μεταφράσεις

απτός

tangible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close