απόβλητα

Μεταφράσεις

απόβλητα

sewage, wasteafvalaffaldavfallเสียפסולת (a'povlita)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
σκουπίδια χημικά απόβλητα
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close