απόγονος

(προωθήθηκε από απόγονη)
Μεταφράσεις

απόγονος

(a'poɣonos) αρσενικό

απόγονη

descendant, progenydescendantpotomekefterkommerdescendientediscendente后裔צאצא子孫descendente後裔 θηλυκό
ουσιαστικό
διάδοχος, παιδί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close