απόκειται

Μεταφράσεις

απόκειται

fall, up to

απόκειται

dépendre
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close