απόκλιση

Μεταφράσεις

απόκλιση

infléchissement

απόκλιση

departure, deviation, divergence
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close