απόκομμα

Μεταφράσεις

απόκομμα

(a'pokoma)
ουσιαστικό ουδέτερο
κομμάτι από εφημερίδα ή χαρτί απόκομμα εφημερίδας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close