απόκριση

Αναζητήσεις σχετικές με απόκριση: ανταπόκριση
Μεταφράσεις

απόκριση

answerrespuestaAntwortrispostaréponseответreactierespostaотговорodpověďsvarתגובה応答응답svar (a'pokrisi)
ουσιαστικό θηλυκό
απάντηση
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close