απόκριση

Αναζητήσεις σχετικές με απόκριση: ανταπόκριση
Μεταφράσεις

απόκριση

answer응답respostasvarréponserespuestasvarתגובהreactierispostaотговорodpověďответAntwort応答 (a'pokrisi)
ουσιαστικό θηλυκό
απάντηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close