απόληξη

Μεταφράσεις

απόληξη

ending, termination
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close