απόμερος

(προωθήθηκε από απόμερο)
Μεταφράσεις

απόμερος

(a'pomeros) αρσενικό

απόμερη

(a'pomeri) θηλυκό

απόμερο

(a'pomero) ουδέτερο
επίθετο
απομακρυσμένος απόμερο σπίτι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close