απών

(προωθήθηκε από απόν)
Μεταφράσεις

απών

(a'pon) αρσενικό

απούσα

(a'pusa) θηλυκό

απόν

absentabsentغائِبnepřítomnýfraværendeabwesendausentepoissa olevaodsutanassente不在の부재의afwezigfraværendenieobecnyausenteотсутствующийfrånvarandeขาดyokvắng mặt缺席отсъства缺席 (a'pon) ουδέτερο
επίθετο
που δεν είναι παρών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close