απόρριμμα

Μεταφράσεις

απόρριμμα

Abfall, Müll

απόρριμμα

garbage, litter, refuse, rubbish

απόρριμμα

ordure
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close