απόρριψη

Μεταφράσεις

απόρριψη

rejection, spurn拒絕отхвърляне거부rifiutoالرفضדחייה拒绝avslagafwijzinghylkääminenrechazoodrzucenie拒絶反応отказrejeiçãorejetAblehnung (a'poripsi)
ουσιαστικό θηλυκό
άρνηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close