απόσβεση

Μεταφράσεις

απόσβεση

damping
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close