απόστολος

Μεταφράσεις

απόστολος

apostle

απόστολος

apôtre

απόστολος

апостол

απόστολος

apóstolo
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close