απόστροφος

Μεταφράσεις

απόστροφος

apostropheapostropheعَلامَة تُدِلُّ عَلَى حَذْف حَرْفapostrofapostrofApostrophapóstrofe, apóstrofoheittomerkkiapostrofapostrofoアポストロフィ아포스트로피apostrofapostrofapostrofapóstrofoапострофapostrofเครื่องหมายวรรคตอนkesme imidấu móc lửng撇号גרשапостроф (a'postrofos)
ουσιαστικό θηλυκό
σημάδι στο γράψιμο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close