απόφανση

Μεταφράσεις

απόφανση

assertion, predication

απόφανση

aserción

απόφανση

assertion

απόφανση

asercja

απόφανση

yalın önerme

απόφανση

逻辑断言
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close