απόφθεγμα

Μεταφράσεις

απόφθεγμα

Aphorismus

απόφθεγμα

saying, adage, aphorism, apothegm

απόφθεγμα

афоризм
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close