απόχη

Μεταφράσεις

απόχη

(a'poçi)
ουσιαστικό θηλυκό
δίχτυ για ψάρια ή έντομα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close