απόψυξη

Μεταφράσεις

απόψυξη

defrostingdégivrageРазмразяване (a'popsiksi)
ουσιαστικό θηλυκό
ξεπάγωμα κάνω απόψυξη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close