απώθηση

Μεταφράσεις

απώθηση

repulsion

απώθηση

répulsion
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close