απώλειες

Μεταφράσεις

απώλειες

casualties

απώλειες

pertes
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close