αρέσκεια

Μεταφράσεις

αρέσκεια

liking, pleasure, satisfaction
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close