αργά

Μεταφράσεις

αργά

late, slowlymalrapidelentement, tard, doucement, à la fin delangsam, spätبِبُطْءٍ, مُتَأَخِّرَاً, مُتَأَخِّراًpomalu, pozdělangsomt, sentfinales de, lentamente, tardehitaasti, myöhäänkasno, prekasno, sporoin ritardo, lentamente, tardi遅い時間に, 遅く, 遅れて늦게, 늦은 시간에, 천천히laat, langzaam, te laatsakte, sentpóźno, wolnolentamente, tardeмедленно, поздноlångsamt, sentสาย, สาย ช้า, อย่างช้าๆgeç, yavaşçachậm rãi, muộn, trễ后期地, 缓慢地, (ar'ɣa)
επίρρημα
1. χωρίς βιασύνη περπατάω αργά μιλάω αργά
2. σε προχωρημένη ώρα ξυπνάω αργά
κάποια στιγμή Αργά ή γρήγορα θα γυρίσει.
3. με καθυστέρηση Έφτασε (πολύ) αργά.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close