αργιλώδης

Μεταφράσεις

αργιλώδης

argillaceous

αργιλώδης

глинистый
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close