αργοκίνητος

(προωθήθηκε από αργοκίνητο)
Μεταφράσεις

αργοκίνητος

(arɣo'cinitos)

αργοκίνητη

(arɣo'ciniti)

αργοκίνητο

slack (arɣo'cinito)
επίθετο
για κπ που είναι πολύ αργός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close