αργοπορία

Μεταφράσεις

αργοπορία

pomalýlentolangsomhidasبطيءlentolentoslow (arɣopo'ria)
ουσιαστικό θηλυκό
καθυστέρηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close