αργόσχολος

(προωθήθηκε από αργόσχολη)
Μεταφράσεις

αργόσχολος

(ar'ɣosxolos)

αργόσχολη

(ar'ɣosxoli)

αργόσχολο

idle (ar'ɣosxolo)
επίθετο
τεμπέλης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close