αριθμητής

Μεταφράσεις

αριθμητής

numerator

αριθμητής

numérateur

αριθμητής

числитель
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close