αριθμός

Μεταφράσεις

αριθμός

числоlo, číslotalZahlnumber, digit, numeral, figurenúmeroarvluku, numeronombre, numéroמספרzámangkatölur수, 번호skaičiaiaantal, nummertallliczbanúmeronumărчислоlolosayılar, sayı, 数字رَقَمٌbrojnumerosiffraตัวเลขsố (ariθ'mos)
ουσιαστικό αρσενικό
1. νούμερο αριθμός σελίδαςτηλεφώνου αραβικοί αριθμοί δεκαδικός αριθμός κωδικός αριθμός αριθμός κυκλοφορίας
2. σύνολο, πλήθος μεγάλος αριθμός κόσμου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close