αριθμώ

Μεταφράσεις

αριθμώ

nummerierennumbernumerarnuméroternumerarnumerarenumerarenumerarnumăranumrera (ariθ'mo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
βάζω σε κτ ένα νούμερο αριθμώ τις σελίδες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close