αριστερά

Μεταφράσεις

αριστερά

leftيَسَارٌ, يَسَاراًlevá strana, vlevovenstrelinke Seite, linkshacia la izquierda, izquierdavasemmalla, vasen puolià gauche, gauchelijevo, nalijevoa sinistra, sinistra左, 左に왼쪽, 왼쪽으로linkerkant, linksvenstre, venstre sidelewa strona, na lewoà esquerda, esquerdaлевая сторона, налевоtill vänster, vänster sidaไปทางซ้าย, ด้านซ้ายsol, soldakiphía trái, về phía trái在左面, 左边 (ariste'ra)
επίρρημα
προς την αριστερή πλευρά πηγαίνω αριστερά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close