αριστερό

Μεταφράσεις

αριστερό

port
ουσιαστικό ουδέτερο
το αριστερό χέρι γράφω με το αριστερό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close