αριστοκρατία

Μεταφράσεις

αριστοκρατία

aristocracy, nobilityaristocratie, noblessearistocraciaаристокрация贵族貴族האצולה貴族귀족 (aristokra'tia)
ουσιαστικό θηλυκό
οι ευγενείς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close