αρκεί

Μεταφράσεις

αρκεί

(ar'ci)
ρήμα απρόσωπο (ρήμα)
Φτάνει πια!
δηλώνει προϋπόθεση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close