αρκτικόλεξο

Μεταφράσεις

αρκτικόλεξο

initialism, acronym

αρκτικόλεξο

sigle

αρκτικόλεξο

اِسْم مُخْتَصَر

αρκτικόλεξο

akronym

αρκτικόλεξο

akronym

αρκτικόλεξο

Akronym

αρκτικόλεξο

acrónimo

αρκτικόλεξο

kirjainlyhenne

αρκτικόλεξο

akronim

αρκτικόλεξο

acronimo

αρκτικόλεξο

頭字語

αρκτικόλεξο

두문자어

αρκτικόλεξο

acroniem

αρκτικόλεξο

akronym

αρκτικόλεξο

akronim

αρκτικόλεξο

acrónimo, acrônimo

αρκτικόλεξο

аббревиатура

αρκτικόλεξο

akronym

αρκτικόλεξο

ตัวย่อ

αρκτικόλεξο

kısaltma

αρκτικόλεξο

từ viết tắt

αρκτικόλεξο

首字母缩写词
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close