αρμοδιότητα

Μεταφράσεις

αρμοδιότητα

kompetencocompétencecompetence, domain, province (armoði'otita)
ουσιαστικό θηλυκό
1. δικαιοδοσία Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου.
2. καθήκοντα οι αρμοδιότητες της γραμματέως
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close