αρμονικός

(προωθήθηκε από αρμονική)
Μεταφράσεις

αρμονικός

(armoni'kos) αρσενικό

αρμονική

(armoni'ci) θηλυκό

αρμονικό

harmoniqueHarmonicarmónicoГармоническийHarmonische谐波諧波HarmoniskeHarmoninen高調波Harmoniska (armoni'ko) ουδέτερο
επίθετο
ισορροπημένος αρμονικό σύνολο αρμονική σχέση αρμονικός ήχος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close