αρμόνιο

Μεταφράσεις

αρμόνιο

фисгармония (ar'monio)
ουσιαστικό ουδέτερο
μουσικό όργανο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close