αρμός

Μεταφράσεις

αρμός

joint, hinge, rabbet, arm

αρμός

spojka

αρμός

led

αρμός

junta

αρμός

liitos

αρμός

articulation

αρμός

spoj

αρμός

congiunzione

αρμός

継ぎ目

αρμός

접합 부문

αρμός

verbinding

αρμός

sammenføyning

αρμός

połączenie

αρμός

junção

αρμός

led

αρμός

รอยต่อ

αρμός

bağlantı

αρμός

khớp nối

αρμός

接合处
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close